2A Kunst en creatie

2A Kunst en creatie

Indien je geboeid bent door kunst zal deze keuze zeker je interesse wegdragen. Deze optie is immers een uitnodiging om jezelf en de wereld rondom je op een andere, meer artistieke manier te ontdekken en te onderzoeken. Een open, nieuwsgierige blik is vanzelfsprekend. Klik hier voor het filmpje.

Je gaat binnen en buiten de school verschillende kunstvormen waarnemen en beleven. Dat kan een museumbezoek zijn, een theatervoorstelling, een concert of een bezoek aan een kunstenaar. Je denkt na over al deze indrukken. Wat is de boodschap van de kunstenaar?

Je probeert ook kunstenaars en hun werk te plaatsen binnen hun tijd en je leert over kunststromingen.

Naast waarnemen, ervaren en beleven, ga je zelf ook aan de slag in artistieke projecten. Je leert jezelf uitdrukken op verschillende creatieve manieren zoals beeld, woord, klank en beweging. Al deze expressievormen duw je niet in aparte vakjes. Ook het samenspel kan een verrassend resultaat opleveren. Je durft te creëren, improviseren en ontwerpen. Je kan je verbeelding de vrije loop laten. Doorzetten en samenwerken is hierbij vaak nodig.

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Profiel

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

 • met een nieuwsgierige blik met kunst en cultuur omgaat;

 • verschillende expressievormen zoals beeld, beweging, klank, media en woord wil ontdekken;

 • onderzoeken en ermee wil experimenteren;

 • mogelijkheden wil ontdekken om je expressief uit te drukken;

 • een artistiek‐creatieve uitdaging wil aangaan;

 • geniet van beeld, beweging, klank, media en woord.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

 • Beeld

 • Horizonmodule Taal en cultuur

 • Muziek

 • Nederlands

Lessenrooster
Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maior
- Kunst en creatie 5
Minor
- Flex / Moderne talen / Wetenschappen 2
AANTAL LESUREN 32