2A Klassieke talen

2A Klassieke talen

De optie Klassieke talen: Latijn wil je via de studie van de taal binnenleiden in de boeiende wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Onze eigen beschaving en onze hedendaagse samenleving zijn immers sterk beïnvloed door de Romeinse cultuur. We nemen je dan ook graag mee in de tijd en laten je genieten van activiteiten waarin de Oudheid weer tot leven komt.

De kennis van het Latijn zal je ook helpen om andere vreemde talen zoals Frans, Italiaans, Spaans … te leren en om moeilijke woorden in andere vakken te begrijpen.

Het instuderen van het vocabularium is bovendien een uitstekende training voor het geheugen en zal je Nederlandse woordenschat gevoelig uitbreiden. We geraken ook stilaan een stapje dichter bij ons uiteindelijke doel, nl. het lezen van authentiek Latijn. Door het maken van vertalingen krijg je een goed inzicht in de structuur van de taal, oefen je in nauwkeurig denken en redeneren en leer je de nuances van het Latijn omzetten in vlot en correct Nederlands.
Klik hier voor het filmpje.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Profiel

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

  • in het eerste jaar goede resultaten behaalt voor Latijn en vlot overweg kan met het vertalen van Latijnse zinnen;

  • graag Latijnse teksten wil lezen en erover wil reflecteren;

  • de taal als systeem wil leren kennen, begrijpen en analyseren;

  • je taal- en leesvaardigheid wil aanscherpen;

  • interesse hebt voor de oude volkeren: hun taal, hun geschiedenis, hun cultuur.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

  • Horizonmodule Taal en cultuur

  • Geschiedenis

  • Latijn

Lessenrooster
Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maior
- Latijn 5
Minor
- Flex / Grieks / Moderne talen / Wetenschappen 2
AANTAL LESUREN 32