Handel

Handel

Wil je graag met de computer werken? Heb je interesse voor de zakenwereld? Ben je commercieel ingesteld? Dan is de basisoptie Handel wellicht iets voor jou.

Via praktische oefeningen en projectwerk maak je hier kennis met de bedrijfswereld, de administratie, de retail en het toerisme. Bovendien leer je vlot omgaan met een tekstverwerkingsprogramma, rekenblad en presentaties. Leerlingen die kiezen voor de basisoptie Handel hebben dus meer interesse voor het economisch leven dan wel voor de wetenschappen.

Deze basisoptie geeft je bovendien de mogelijkheid om het programma van de algemene vakken van het tweede leerjaar in een aangepast tempo door te maken. De leerkrachten besteden veel aandacht aan het herhalen en inoefenen van de leerstof. Onder hun begeleiding zoek je naar verbanden tussen leerstofonderdelen en bouw je stap voor stap een redenering op om zo tot het juiste antwoord te komen. Op die manier wil men je op weg zetten om zelfstandiger te denken en te werken.

Voor Nederlands, Frans en Engels wordt voor grammatica vooral de basisleerstof behandeld. Het tekstmateriaal dat aangeboden wordt, is duidelijk gestructureerd. In de lessen wiskunde ligt eveneens de klemtoon op de verwerking van de basisleerstof. De nadruk ligt op het maken van oefeningen. Het theoretisch gedeelte wordt minder uitgediept. Bovendien is het pakket meetkunde beperkt.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Profiel

Deze basisoptie kan je aanvatten als je

  • zowel zelfstandig als in groep goed kan functioneren;
  • interesse hebt voor de administratieve sector;
  • nauwkeurig kan werken en zin hebt voor afwerking;
  • interesse hebt voor de praktische toepassing van de moderne talen;
  • graag wil leren werken met verschillende computerprogramma’s;
  • wat meer tijd nodig hebt om de algemene vakken te verwerken.
Lessenrooster
Aardrijkskunde 1
Dactylografie 2
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Handel 3
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Techniek 2
Wiskunde 5
AANTAL LESUREN 32
Vervolgrichtingen

Als rechtstreekse vervolgrichtingen op deze basisoptie kan je in onze school in de tweede graad kiezen voor de tso–studierichtingen: Ondernemen en communicatie en Ondernemen en IT.
Ook de tso–richting Sociale en technische wetenschappen en de kso–studierichting Beeldende en architecturale kunsten behoren tot de mogelijkheden.