Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Naast de studie van het Latijn kom je in deze optie ook in contact met de waardevolle taal en beschaving van de Griekse Oudheid, die een belangrijke bijdrage leverde voor de ontwikkeling van onze Westerse beschaving.

Grieks, gecombineerd met Latijn, geeft je de mogelijkheid om in de tweede graad beide klassieke talen in je studiepakket op te nemen.
Ook als je overweegt om in de tweede graad alleen met Latijn verder te gaan, loont het toch de moeite – indien het binnen je mogelijkheden ligt – nog ruimer kennis te maken met het Grieks, vooral dan om zijn algemeen vormende waarde, de bijkomende aanzet tot regelmatig en systematisch studeren en de studie van het vocabularium dat de basis vormt van heel wat wetenschappelijke termen.

Omdat deze basisoptie in de eerste plaats voorbereidt op een aso–richting in de tweede en de derde graad, vragen de vakken van de gemeenschappelijke basisvorming een vrij hoog studietempo.
De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf heel wat verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig ook aan moeilijkere opdrachten moeten werken.
Binnen deze basisoptie wordt de leerstof grondig uitgediept. We gaan er dus vanuit dat je heel wat extra aankan en verwerkt.
Voor Nederlands, Frans en Engels betekent dit concreet dat je de grammatica voor deze talen grondig onder de knie moet krijgen. Tevens zullen de aangeboden teksten behoorlijk complex van inhoud zijn.
Bij wiskunde zal je heel wat tijd besteden aan het verwerken van bewijzen uit de meetkunde en het maken van moeilijkere opdrachten bij de getallenleer.
Kortom, een hele uitdaging!

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Profiel

Deze studierichting kan je aanvatten als je

  • rekening houdt met de ‘aanwijzingen voor je studiekeuze’ bij de basisoptie Latijn,
  • bovendien ernstig gemotiveerd bent voor de studie van het Grieks,
  • over een snel verwerkingstempo beschikt: je zal immers dezelfde leerstof voor wiskunde en Frans dienen te verwerken in 1 lestijd minder en de leerstof voor Latijn met 2 lestijden minder dan de leerlingen met basisoptie Latijn.
Lessenrooster
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
AANTAL LESUREN 32
Vervolgrichtingen

In onze school zijn de rechtstreekse vervolgrichtingen in de tweede graad Grieks – Latijn en Latijn [optie wiskunde]. Uiteraard blijven alle andere aso–studierichtingen mogelijk.