2A FLEX+

2A FLEX+

In de optie FLEX+ ga je op een flexibele en projectmatige manier aan de slag met de leerstof van de vakken in de algemene vorming.

Je liefde voor de taalvakken Frans en Engels wordt vergroot door het pakket moderne vreemde talen. Dit betekent dat je niet alleen je theoretische kennis aanscherpt en de grammaticaregels grondig inoefent, maar dat je ook ruim de kans krijgt om je lees- en spreekvaardigheid op niveau te brengen. Houd je van uitdaging en ben je geboeid door de wereld van de wetenschap? Dan vind je in het pakket wetenschappen wat je zoekt. In deze basisoptie staan er immers heel wat bewijzen en proeven op het programma.

Binnen FLEX+ leer je flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Er zijn altijd leerkrachten beschikbaar om je te helpen of uit te dagen. Als je nood hebt aan extra uitleg of inoefening krijg je de nodige ondersteuning. Heb je zin in een uitdaging? Dan kan je aan de slag met verdiepende of complexere opdrachten.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
Profiel

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

  • op eigen tempo de leerstof voor taal en wiskunde wil verwerken;

  • afhankelijk van je noden extra oefentijd of eerder uitdagende opdrachten wil krijgen voor taal en wiskunde;

  • je volledige keuzepakket wil investeren in de vakken wiskunde, taal en wetenschappen;

  • de leerstof van de algemene vorming flexibel wilt verwerken.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

  • Horizonmodule Taal en cultuur

  • Frans

  • Natuurwetenschappen

  • Nederlands

  • Wiskunde

Lessenrooster
Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maior
- Project talen 2
- Project wetenschappen 3
Minor
- Flex 2
AANTAL LESUREN 32