2A Economie en organisatie

2A Economie en organisatie

In deze maior maak je kennis met verschillende economische thema’s. Je leert de wereld van het ondernemen kennen en je bekijkt de economie vanuit het standpunt van de consument, de overheid en de ondernemingen.

Duurzaamheid, solidariteit en de veranderende maatschappij spelen een rol in de keuzes die consumenten maken. Je leert je een kritische mening vormen over de economische impact van technologie en digitalisering. Bovendien ontdek je ook de maatschappelijke en ethische aspecten ervan.

Een product legt een hele weg af voor je het kan kopen in de winkel. Je maakt kennis met de soorten bedrijven en hun verschillende sectoren. Je leert ook hoe de prijs van een product afhangt van vraag en aanbod. En hoe je koopgedrag beïnvloed wordt door een trend of door reclame. Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe zit het met de Belgische invoer en uitvoer van producten? Met welke landen drijven wij vooral handel? Wat is de rol van de overheid hierin?

In deze maior ga je ook aan de slag met ICT. Je zoekt zaken online op, verwerkt data en je geeft deze data grafisch weer. Je ontwerpt en test programma’s voor eenvoudige economische toepassingen en daarnaast leer je ook werken met een tekstverwerkingsprogramma en een rekenblad.

Tot slot zullen we ook jouw ondernemingszin en ondernemerschap aanwakkeren. Je gaat zelf aan de slag en wordt ondernemer in een project.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.

Klik hier voor het filmpje.

Profiel

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

  • belangstelling hebt voor de onderneming, de consument en de overheid in de samenleving;
  • allerlei economische data wil verzamelen en onderzoeken;
  • met de computer economische gegevens wil leren verwerken.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

  • Horizonmodule Economie en organisatie
  • ICT
  • Mens en samenleving
  • Wiskunde
Lessenrooster
Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maior
- Economie en organisatie 5
Minor
- Flex / Moderne talen / Wetenschappen 2
AANTAL LESUREN 32