Beroepsvoorbereidend leerjaar

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Je kiest voor het beroepsvoorbereidend leerjaar indien je eerder praktisch dan wel theoretisch gericht bent. Hou er dan wel rekening mee dat je na dit tweede jaar, normaal gesproken, alleen kan verder studeren in het beroepsonderwijs. Na het zesde jaar heb je dan voldoende kennis en ervaring opgedaan om onmiddellijk in het beroepsleven te stappen.

Gemeenschappelijke basisvorming

De gemeenschappelijke basisvorming omvat 18 lestijden per week die door iedereen gevolgd worden. Deze vakken zijn belangrijk voor je algemene ontwikkeling.

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
AANTAL LESUREN 18
Beroepenvelden

Naast de gemeenschappelijke basisvorming heb je 2 beroepenvelden van telkens 7 lestijden. Beroepenvelden zijn groepjes vakken. Ze hebben de bedoeling om je van een aantal beroepen te laten "proeven". Zo zal je op het einde van het tweede jaar een verantwoorde studiekeuze kunnen maken. Je kan kiezen voor:

Kantoor-verkoop 7
Voeding-verzorging 7

of

Haarzorg 7
Voeding-verzorging 7

Haarzorg
 • Dit beroepenveld wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

Profiel

 • Als je creatief bent ingesteld,
 • als je graag mensen mooi wil maken,
 • als je alles wil weten over de laatste haarmode,
 • als je later in een kapsalon wil werken of er zelf één uitbaten, dan is Haarzorg wellicht iets voor jou.

Specifieke vakken

Plastische opvoeding +1
Realisatietechnieken 5
Toegepaste wetenschappen 1
AANTAL LESUREN 7

Kantoor-verkoop
 • Dit beroepenveld wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee en Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

Profiel

 • Als je het leuk vindt met mensen samen te werken,
 • als je ordelijk en netjes kan werken,
 • als je meer wil weten over kopen en verkopen,
 • als het werken met computers je prettig lijkt,
 • als je bereid bent je te verdiepen in de taalvakken Nederlands en Frans, dan is Kantoor-verkoop wellicht iets voor jou.

Specifieke vakken

Dactylografie 2
Frans +2
Handel 2
Nederlands +1
AANTAL LESUREN 7

Voeding-verzorging
 • Dit beroepenveld wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee en Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

Profiel

 • Als je een open en opgewekt karakter hebt,
 • als je graag voor anderen zorgt,
 • als je echt van aanpakken weet en alles goed georganiseerd krijgt,
 • als je oog hebt voor de wereld rondom jou,
 • als je graag praktisch aan de slag gaat, dan is Verzorging-voeding wellicht iets voor jou.

Specifieke vakken

Personenzorg 2
Zorg voor leef- en woonsituatie 2
Zorg voor voeding 3
AANTAL LESUREN 7