Artistieke vorming

Artistieke vorming

Indien je geboeid bent door kunst zal de basisoptie Artistieke vorming zeker je interesse wegdragen. Deze optie is immers een uitnodiging om jezelf en de wereld rondom je op een andere, meer creatieve manier te ontdekken.
Je leert jezelf uiten via verschillende artistieke domeinen en ervaart dat het geheel van beeld, klank, woord en beweging een nieuwe beleving met zich meebrengt.
Het is aan jou om langzaam deze artistieke wereld te verkennen, je erin te verdiepen en erin te groeien. Deze basisoptie houdt dus meer in dan alleen maar wat tekenen en schilderen, maar doet beroep op je volledige persoon en de durf en de drang om je expressief te uiten.

Artistieke vorming bereidt voornamelijk voor op een kso– of tso– richting in de tweede graad.
Deze basisoptie geeft je de mogelijkheid om het programma van de algemene vakken van het tweede leerjaar in een aangepast tempo door te maken.
De leerkrachten besteden veel aandacht aan het herhalen en inoefenen van de leerstof. Onder hun begeleiding zoek je naar verbanden tussen leerstofonderdelen en bouw je stap voor stap een redenering op om zo tot het juiste antwoord te komen. Op die manier wil men je op weg zetten om zelfstandiger te denken en te werken.

Voor Nederlands, Frans en Engels wordt voor grammatica vooral de basisleerstof behandeld. Het tekstmateriaal dat aangeboden wordt, is duidelijk gestructureerd.
In de lessen wiskunde ligt eveneens de klemtoon op de verwerking van de basisleerstof. De nadruk ligt op het maken van oefeningen. Het theoretisch gedeelte wordt minder uitgediept. Bovendien is het pakket meetkunde beperkt.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Profiel

Deze basisoptie kan je aanvatten als je

  • interesse hebt voor kunst in het algemeen en voor beeldende kunsten in het bijzonder;
  • een creatieve geest en een persoonlijke visie hebt en de durf en het vermogen om dit (beeldend) uit te drukken;
  • beschikt over een scherp waarnemingsvermogen;
  • handig bent zodat het verwerven van nieuwe technieken geen problemen stelt;
  • een uitgesproken interesse vertoont voor elk aspect van de beeldende vorming en je je hiervoor voluit wil inzetten;
  • meer tijd nodig hebt om de algemene vakken te verwerken.
Lessenrooster
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming: beeldende expressie/media 3
Bewegingsexpressie 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Techniek 2
Verbale expressie 1
Wiskunde 5
AANTAL LESUREN 32
Vervolgrichtingen

Als rechtstreekse vervolgrichting op deze basisoptie kan je in onze school in de tweede graad kiezen voor de kso–studierichting: Beeldende en architecturale kunsten.

Ook onderstaande tso–richtingen behoren tot de mogelijkheden:

  • Ondernemen en communicatie
  • Ondernemen en IT
  • Sociale en technische wetenschappen