2B

2B

De meeste leerlingen gaan vanuit 1B naar 2B. Je kiest voor 2B als je eerder praktisch gericht bent. Hou er dan wel rekening mee dat je na dit tweede jaar, normaal gesproken, alleen kan verder studeren in een studierichting met finaliteit arbeidsmarkt. Je wordt dus voorbereid om na het secundair onderwijs onmiddellijk in het beroepsleven te stappen.

Klik hier voor het filmpje.

Je lessenrooster in het tweede leerjaar bestaat uit twee delen: de gemeenschappelijke basisvorming en één of twee basisopties.

Gemeenschappelijke basisvorming

De gemeenschappelijke basisvorming omvat 20 lestijden per week die door iedereen gevolgd worden. Deze vakken zijn belangrijk voor je algemene ontwikkeling. Geregeld werken deze vakken samen in projecten bv. feest, gluren bij de buren, media, vakantie …

Moderne talen
- Engels 1
- Frans 2
- Nederlands 3
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Techniek 2
- Wetenschappen 1
- Wiskunde 3
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming
- Maatschappelijke vorming 2
LAB
- LAB 2
AANTAL LESUREN 22
Basisopties

Naast de gemeenschappelijke basisvorming heb je 2 basisopties van telkens 5 lestijden of 1 basisoptie van 10 lestijden.

basisopties zijn groepjes vakken. Ze hebben de bedoeling om je van een aantal beroepen te laten "proeven". Zo zal je op het einde van het tweede jaar een verantwoorde studiekeuze kunnen maken. Je kan kiezen voor:

Economie en organisatie (5 uur) + Maatschappij en welzijn (5 uur)
of
Maatschappij en welzijn (10 uur)

Klik hier voor het filmpje.

Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn
 • Deze basisoptie wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee en Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

Economie en organisatie (5u)
Je krijgt heel wat uitleg over en inzicht in begrippen als overheid, consument, logistiek, administratie, retail, duurzaamheid … Je ondernemingszin en ondernemerschap wordt aangewakkerd en je leert over de basistaken binnen de verkoops- en bedrijfswereld. Ook ICT krijgt een belangrijke plaats in deze basisoptie. Je leert snel en correct met de computer gegevens verwerken.

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

 • wil leren hoe een bedrijf werkt;
 • zin hebt in ondernemen;
 • graag met de computer werkt;
 • belangstelling hebt om te leren organiseren.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

 • Digilab
 • MAVO economische vorming
 • Wiskunde

Maatschappij en welzijn (5u)
Je bestudeert het sociale gedrag van mensen en je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties. Ook je eigen gezonde levensstijl ontwikkelen staat centraal. Je maakt in de praktijk kennis met lifestyle, lichaamszorg en voeding.

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

 • wil onderzoeken hoe je gezond kan leven;
 • een gezonde maaltijd wil leren maken;
 • je belangstelling hebt voor mode en interieur;
 • oog hebt voor hygiëne en zorg draagt voor je eigen lichaam;
 • wil ontdekken hoe je je goed in je vel kan voelen;
 • wil leren hoe je in bepaalde situaties best met elkaar omgaat.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

 • Crealab / beeld
 • MAVO sociale vorming
 • Sportlab / LO
Maatschappij en welzijn
 • Dit beroepenveld wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

Maatschappij en welzijn (10u)
Je bestudeert het sociale gedrag van mensen en je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties. Ook je eigen gezonde levensstijl ontwikkelen staat centraal. Je maakt in de praktijk kennis met lifestyle, lichaamszorg en voeding. Je ontdekt wat een kapper allemaal moet kunnen, je leert wat het beroep van schoonheidsspecialiste inhoudt; je leert bij over mode en allerhande subculturen in de boeiende wereld van de kleding. Tot slot leer je meer weten over gezonde voeding en ga je hier mee aan de slag in de keuken.

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

 • wil onderzoeken hoe je gezond kan leven;
 • belangstelling hebt voor mode en interieur;
 • oog hebt voor hygiëne en zorg draagt voor je eigen lichaam;
 • wil ontdekken hoe je je goed in je vel kan voelen;
 • wil leren hoe je in bepaalde situaties best met elkaar omgaat;
 • belangstelling hebt voor het beroep van kapper.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

 • Crealab / beeld
 • MAVO sociale vorming
 • Sportlab / LO