2A Algemeen

2A Algemeen

Als je geslaagd bent in 1A, kan je overstappen naar het tweede jaar. Je lessenrooster in het tweede jaar bestaat uit drie delen: de gemeenschappelijke basisvorming, een maior (basisoptie) en een minor.

Gemeenschappelijke basisvorming

De gemeenschappelijke basisvorming wordt door iedereen gevolgd en garandeert een goede voorbereiding voor de tweede graad.

Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
AANTAL LESUREN 25
Maior

Net zoals in de horizonuren in het eerste jaar, krijg je in het tweede jaar ook de kans om verder op verkenning te gaan. Dat doe je eerst en vooral in een verkennende maior. Dat is een keuzepakket van 5 lesuren dat je een heel schooljaar volgt. Een maior is nog geen definitieve keuze voor een studiedomein in de tweede en derde graad. Nadien zijn alle keuzes nog mogelijk, ook voor andere studiedomeinen dan je maior. Een maior is dus oriënterend en verkennend bedoeld.

In het Heilig Hartinstituut heb je volgende keuze:

 • Economie en organisatie (HHH)
 • FLEX+ (HHK)
 • Klassieke talen (HHH)
 • Kunst en creatie (HHH)
 • Maatschappij en welzijn (HHH)
 • Sport (HHK)
 • STEM-wetenschappen
Minor

Naast een maior kies je ook een minor (2 lesuren).

In het Heilig Hartinstituut heb je volgende keuze:

 • Flex
  In de flexuren ga je verder aan de slag met de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. Bovendien kan je op je eigen tempo en niveau werken. Heb je nood aan een uitdaging? Dan kan je aan de slag met een verdiepende of complexere opdracht voor wiskunde, Nederlands of Frans. Heb je nood aan wat extra uitleg? Eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen, ook daar zal zeker plaats voor zijn.
  Je zal tot op zekere hoogte ook zelf kunnen beslissen hoe je een opdracht uitvoert: soms werk je liever alleen, soms eerder in een groepje. Je kan dus flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Je leraren bespreken met jou ook je werkhouding en je oefeningen. Zo krijg je een goed beeld van wat je kan. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen, maar het initiatief komt vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken.
 • Grieks (enkel met Klassieke talen)
  Kies je voor de basisoptie klassieke talen dan kan je er als extra uitdaging ook Grieks bij nemen. Via deze taal gaat er een nieuwe wereld voor je open en maak je kennis met de cultuur van de Grieken. De Griekse beschaving heeft enorm veel invloed gehad op onze cultuur en manier van denken. Het lijkt wel geheimschrift, dat Grieks, maar al na een paar lessen ben je gewend aan dit alfabet en lees je vlot je eerste Griekse zinnetjes. Omdat je al een jaar Latijn achter de rug hebt, kan je snel vorderingen maken in deze klassieke taal. Als je Grieks combineert met de maior klassieke talen krijg je 3u per week Grieks en 4u Latijn.
 • Moderne talen
  Het is niet noodzakelijk om over een talenknobbel te beschikken, maar interesse hebben voor talen is uiteraard wel een vereiste. De drie talen – Nederlands, Frans en Engels – komen in deze optie aan bod. Centraal staat het genieten van en creatief omgaan met taal. Je leert om je nog beter mondeling en schriftelijk uit te drukken in verschillende situaties. Je leert hoe taal werkt en onderzoekt gelijkenissen en verschillen tussen talen. Taal is een toegangspoort om in contact te komen met andere culturen en landen. Ook op dat vlak verruim je je kijk op de wereld. Met een goede talenkennis ben je op weg naar een toekomst zonder grenzen!
 • Wetenschappen (niet in combinatie met STEM-wetenschappen)
  Je hebt interesse in wetenschappen en wil onderzoeken hoe verschillende verschijnselen uit het dagelijks leven verband houden met natuurwetenschappen. Je leert meer over fysica, biologie en chemie door te experimenteren. Je gaat creatief aan de slag met onderzoeksvragen om zo op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden.
 • Remediëringspakket
  Indien je een oriënteringsattest A met verplichte remediëring behaalt, zullen we je 2 uur per week een pakket aanbieden om je extra te ondersteunen en hiaten op te vullen. De begeleidende leerkracht volgt je persoonlijk op en laat je intensief oefenen zodat je de leerstof van de algemene vorming beter onder de knie krijgt. Dit pakket is geen keuze maar een verplichting indien je dit attest behaalt.
LEF

Heilig Hartinstituut geeft je de kans om een aantal vakken in het 2A in het Frans te volgen. Dit valt onder de noemer LEF (Leren in het Engels en het Frans).

We kunnen LEF in elke basisoptie inrichten op voorwaarde dat er een voldoende aantal leerlingen met een positief advies deelneemt.

Doorstroommogelijkheden