Eerste leerjaar B

Eerste leerjaar B

Het eerste leerjaar B richt zich in de eerste plaats naar leerlingen die de basisvorming van het lager onderwijs onvoldoende verwerkt hebben en bijgevolg geen getuigschrift behaalden. In de 1B-klas krijg je les in kleine groepen en word je individueel begeleid. Je leert er een goede dosis zelfvertrouwen opbouwen en er gaat veel aandacht naar leren leren. Je zal extra inoefenen wat moeilijk is of uitbreidingsoefeningen maken bij de leerstof die je snel begrijpt.

De meeste leerlingen die kiezen voor deze richting zijn echter eerder praktisch dan theoretisch aangelegd en stromen na het eerste jaar door naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Zoals het woord zelf aangeeft gaan we kijken voor welk beroep je aanleg en interesse hebt.

Lessenrooster

Frans 2
Godsdienst 2
Leren leren 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Sociale activiteit 1
Techniek 6
Voeding 1
Wiskunde 4
AANTAL LESUREN 32

Waarom in het eerste kiezen voor 1B

om je opnieuw te laten geloven in je mogelijkheden door:

  • het zorgen voor een warme sfeer zodat schoolgaan prettig voor je is;
  • het wegwerken van problemen die je nog hebt met de leerstof van het basisonderwijs;
  • het aanbieden van voldoende afwisseling tussen denken en doen;
  • het les volgen in een kleine klasgroep zodat de leerkracht je voldoende aandacht kan schenken.

Profiel

  • praktisch aangelegd
  • moeilijkheden met het studeren van grote hoeveelheden
  • leerachterstand