Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A

In het eerste jaar kan je een keuze maken tussen 1A en 1B. Het eerste leerjaar A is bestemd voor leerlingen die vlot meekunnen in het basisonderwijs en hun getuigschrift hebben behaald. De B-stroom is bestemd voor leerlingen die de eindtermen van de derde graad basisonderwijs niet of slechts gedeeltelijk hebben bereikt of een meer praktische opleiding verkiezen.

Lessenrooster

In het eerste leerjaar A kan je kiezen tussen Klassieke studiën en moderne. Beide richtingen bieden hetzelfde basispakket aan bestaande uit 28 gemeenschappelijke uren.

KLASSIEKE STUDIËN MODERNE
BASISPAKKET
Aardrijkskunde 2 2
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 5 5
Plastische opvoeding 2 2
Sociale activiteit 1 1
Techniek 2 2
Wiskunde 4 4
KEUZEGEDEELTE
Latijn 4
Frans +1
Project 2
Wiskunde +1
AANTAL LESUREN 32 32
Klassieke studiën

Kiezen voor Klassieke studiën?

Als je kiest voor Klassieke studiën krijg je 4 uren per week het vak Latijn en in de maand februari ook een introductie in het Grieks.

Deze optie is ideaal voor jou als je een extra uitdaging aankan en kennis wil maken met de boeiende taal, cultuur en leefwereld van de Romeinen en Grieken. Wat taal betreft krijg je niet alleen inzicht in de opbouw en structuur van de klassieke talen, maar je leert ook moderne talen vlotter te studeren en je analytisch en synthetisch denken te verbeteren. Ook op het vlak van wiskunde en algemene vakken krijg je de leerstof op een hoog beheersingsniveau aangeboden. Het spreekt voor zich dat je in deze richting een stevig studieritme moet aankunnen en over een goed geheugen moet beschikken.

De richting 1 Latijn bereidt je voor op een sterk theoretische richting in het aso.

Waarom in het eerste jaar kiezen voor Latijn…

 • om de wereld van nu beter te begrijpen door kennis te maken met de cultuur en de levensvisie van de Grieken en de Romeinen;
 • om moderne talen vlotter in te studeren gezien hun verwantschap met Latijn en Grieks;
 • om ook je taalvaardigheid in het Nederlands te verfijnen;
 • om analytisch en synthetisch te leren denken;
 • om je geheugen intens te trainen;
 • om verder te studeren binnen het aso en een combinatie van klassieke talen met wiskunde en/of wetenschappen mogelijk te maken;
 • om een efficiënte studiemethode te ontwikkelen.

Profiel

 • goed geheugen
 • taalvaardig
 • grondige en snelle verwerking van de leerstof
 • interesse voor de oudheid
Moderne

Kiezen voor moderne?

Als je kiest voor moderne stellen we je ons Orion-project voor. Dit project biedt zowel ondersteuning als uitdaging aan.

Wil je een goed beheersingsniveau nastreven voor taal en wiskunde, maar heb je wat meer oefenkansen en herhalingsmomenten nodig om de leerstof voor deze vakken te verwerken, dan krijg je die binnen de 2 ondersteunende uren (1u Frans + 1u wiskunde)

De 2 projecturen hebben een oriënterende functie. Je kan uit volgend aanbod voor elk trimester 1 module kiezen afhankelijk van je interesse en aanleg:

• Mens en maatschappij
• Probleemoplossend denken
• Taal en cultuur
• Wetenschap en techniek

Naast deze 4 keuzemodules richten we 1 klas in voor taalzwakke leerlingen die nood hebben aan remediëring en extra ondersteuning voor Nederlands.

De richting 1 moderne bereidt je voor op een sterk theoretische richting in het aso, kso of tso.

Waarom in het eerste jaar kiezen voor Moderne

 • om een stevige basis voor de studie van moderne talen te verwerven;
 • om een grondige basiskennis van wiskunde te verkrijgen;
 • om je taalvaardigheid te verhogen door aandacht te besteden aan de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven;
 • om je voor te bereiden op aso-studierichtingen en theoretische tso-richtingen;
 • om een efficiënte studiemethode te ontwikkelen.

Profiel

 • aangepast verwerkingstempo
 • minder interesse voor het bestuderen van een oude taal *