Inschrijvingsprocedure voor leerlingen het eerste jaar zonder voorrang

Inschrijvingsprocedure voor leerlingen het eerste jaar zonder voorrang

Inschrijvingsprocedure voor leerlingen van het eerste jaar zonder voorrang

Van woensdag 19 april 2017 (12 uur) tot en met woensdag 3 mei 2017 (12 uur) kan je aanmelden via aanmelden.ksleuven.be Volgende zaken moet je weten om je kind te kunnen aanmelden:

  • De identificatiegegevens van je kind
  • Kies je voor 1A of 1B?
  • Je schoolkeuze
  • Is je kind een indicatorleerling?

Een indicator leerling voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
• Kinderen uit gezinnen die het schooljaar 2015-2016 en/of 2016-2017 recht hadden op een schooltoelage en dat kunnen bewijzen bij de inschrijving.
• Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs (bso). De moeder dient hiervoor een verklaring op eer in te vullen.
Meer info op www.ksleuven.be

Op 8 mei 2017 wijst de computer de leerlingen toe aan een school. Op de site www.ksleuven.be kan je lezen hoe deze toewijzing gebeurt.

Op 9 mei 2017 stuurt KSLeuven een e-mail. Daarin staat in welke school je kind een effectieve plaats (E-nummer) heeft en/of in welke scholen je kind op de reservelijst (R-nummer) staat. Je krijgt dan ook de nodige informatie over hoe je de aanmelding kan omzetten in een inschrijving.

Indien je een E-nummer hebt voor het Heilig Hartinstituut zal je een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor onze inschrijvingsavond.

Indien je een R-nummer hebt, nemen wij van zodra er plaats is contact met u op.