1B

1B

Starten in 1A of 1B?
• Heb je je getuigschrift basisonderwijs behaald ? Dan ga je naar 1A.
• Heb je je getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Dan ga je naar 1B.

We geloven in je mogelijkheden en we gaan samen op zoek naar jouw talenten en interesses. Je krijgt les van een enthousiast leerkrachtenteam. Deze leerkrachten moedigen je aan, ze leren je studeren, organiseren, plannen en structureren.

In 1B volg je les in kleinere groepen en krijg je extra begeleiding om de leerstof te verwerken. Je leert er ook een goede dosis zelfvertrouwen opbouwen.

Lessenrooster

Elke leerling volgt het basispakket en kan daarnaast ook kiezen uit drie keuzelabs.

Basispakket
In het eerste leerjaar B krijg je een kleiner pakket theorie te verwerken dan in 1A. De focus ligt vooral op het ‘doen’, op het omzetten van theorie naar praktijk.

Keuzelabs
Twee uur per week kan je zelf aan de slag gaan en mag je kiezen uit:
• Digilab
• Sportlab
• Crealab

Moderne talen
- Engels 1
- Frans 2
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Techniek 4
- Wetenschappen 3
- Wiskunde 4
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming
- Maatschappelijke vorming 6
LAB
- LAB 2
AANTAL LESUREN 32