1A

1A

Starten in 1A of 1B?

• Heb je je getuigschrift basisonderwijs behaald ? Dan ga je naar 1A.
• Heb je je getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Dan ga je naar 1B.

We geloven in je mogelijkheden en we gaan samen op zoek naar jouw talenten en interesses. Je krijgt les van een enthousiast leerkrachtenteam. Deze leerkrachten moedigen je aan, ze leren je studeren, organiseren, plannen en structureren. Verloopt alles heel vlot voor verschillende vakken? Prima! We dagen je graag meer uit! Gaat het voor een bepaald vak wat moeilijker? Geen probleem, we ondersteunen je en bekijken samen wat je noden zijn.

Lessenrooster

In het eerste leerjaar A kan je kiezen tussen optie Latijn en optie Flex.

Je lessenrooster in het eerste jaar bestaat uit twee delen:
• de gemeenschappelijke basisvorming,
• een aanvullende optie die aansluit bij jouw aanleg en interesses.

Gemeenschappelijk basisvorming In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een gemeenschappelijke, brede vorming en maken ze kennis met heel wat vakken. De lessen zijn afwisselend en je leert de theorie toepassen in de praktijk. Bovendien trekken we er regelmatig op uit om over de verschillende vakken heen samen te werken, je te inspireren en je van zoveel mogelijk verschillende zaken te laten proeven.

Flex Latijn
Moderne talen
- Frans 4 4
- Nederlands 4 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 2 2
- Natuurwetenschappen 2 2
- Techniek 2 2
- Wiskunde 4 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 1 1
- Mens en samenleving 1 1
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2 2
Artistieke vorming
- Beeld 1 1
- Muziek 1 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2 2
Optie
- Flex 4
- Latijn 4
- Horizon 2 2
AANTAL LESUREN 32 32

Opties
Naast de gemeenschappelijke basisvorming maak je een keuze uit één van beide opties:

Optie Flex

In de flexuren ga je verder aan de slag met de vakken wiskunde, Nederlands en Frans. Tijdens deze uren kan je meer uitleg krijgen en oefenen op een onderdeel waar je het nog moeilijk mee hebt. Wie al een stapje verder staat, kan werken aan uitdagende verdiepingsoefeningen of maakt een keuze uit verbredingsopdrachten. Op deze manier kan je je talenten ontplooien. Daarnaast maken we ook ruimte voor ICT.

In de horizonuren zorgen we voor een open blik op de wereld. Je krijgt een nieuw vak, Mens en samenleving, waarin je kennis maakt met sociale, maatschappelijke en economische thema’s. Je kan in de verschillende verkennende modules ontdekken waar je interesses echt liggen en wat je mogelijkheden zijn.

Je volgt de modules:
• STEM
• Taal en cultuur
• Economie en organisatie
• Maatschappij en welzijn
• Durfmodule

Optie Latijn

Klik hier voor het filmpje: Latijn, iets voor jou?

Een cursus Latijn voor wie wil kennismaken met de boeiende taal, cultuur en leefwereld van de Romeinen. Tijdens deze uren verdiep je je in de geheimen van de Latijnse taal en ontdek je de invloed ervan op moderne talen als Frans, Spaans en Italiaans. Je leert ook hoe de Romeinen en Grieken leefden en je oefent een aantal vaardigheden die bijzonder nuttig zijn voor je verdere studies.

In de horizonuren zorgen we voor een open blik op de wereld. Je krijgt een nieuw vak, Mens en samenleving, waarin je kennis maakt met sociale, maatschappelijke en economische thema’s.
Je kan in de verschillende verkennende modules ontdekken waar je interesses echt liggen en wat je mogelijkheden zijn.

Je volgt de modules:
• STEM
• Taal en cultuur
• Economie en organisatie
• Maatschappij en welzijn
• Durfmodule