Wetenschappen

Wetenschappen

Wetenschappen

De theorielessen Chemie, Biologie en Fysica helpen jou tijdens de zoektocht naar verklaringen van de mysteries van de wereld. Dankzij de practica verwerf je meer inzicht in de werking van de natuur.

Techniek-Wetenschappen

Heb jij een uitgesproken interesse voor wetenschappen, maar liggen talen jou niet zo, dan is de richting Techniek-Wetenschappen zeker iets voor jou.

Tijdens de vele labsessies Chemie, Biologie en Fysica kan de theoretische kennis, verworven tijdens de lessen, toegepast worden in de praktijk.
In het 4de jaar nemen de leerlingen deel aan een internationaal project, Educate4Life, in uitwisseling met een Nederlandse school.

De leerlingen van het 5de jaar gaan 3 dagen op studiereis naar Frankrijk waar ze hun theoretische en praktische kennis kunnen uittesten ‘te velde’.

Infrastructuur

Onze labo's zijn 11 vaklokalen die speciaal uitgerust zijn voor de wetenschapslessen. Meer informatie vind je hier.

STEM

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. Als school springen we mee op deze kar.

Lees er hier alles over.