Sport

Sport

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding is een vak van de basisvorming waarin alle aspecten van de motorische vorming aan bod komen. In de uitgebreide sportaccommodatie van onze school krijgen de leerlingen twee maal per week een actieve prikkel waarbij 'bewegen' centraal staat. Er worden verschillende sportdisciplines aangeboden om zo de leerlingen op te voeden tot levenslange, actieve en gezonde beweging. Positieve ervaringen tijdens de les lichamelijke opvoeding zorgen ervoor dat leerlingen ook na de schooluren meer aan sport gaan doen en actief blijven op latere leeftijd. Daarnaast dragen de lessen lichamelijke opvoeding ongetwijfeld bij tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een gezonde en fitte levensstijl.

Sportwetenschappen (ASO)

Heb jij een uitgesproken interesse voor wetenschappen en wiskunde en wil je daarnaast ook intensief met sport bezig zijn. Dan is de studierichting Wetenschappen-sport misschien wel iets voor jou.
Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.

Sportwetenschappen in de tweede graad

Sportwetenschappen in de derde graad

Om te weten of deze studierichting iets voor jou is, organiseren we ook oriënteringstesten.

Volg ook onze blogs tijdens de sportstage. ( blog tweede graad - blog derde graad )

Lichamelijke opvoeding en sport (TSO)

Heb jij een sterke interesse in en aanleg voor wetenschappen en sport? Ben je geboeid door coaching, begeleiding en training geven? Dan is de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport misschien wel iets voor jou.
Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

Lichamelijke opvoeding en sport in de tweede graad