Leerlingenbegeleiding tweede graad

Leerlingenbegeleiding tweede graad

Heb je vragen over studiebegeleiding? Wil je meer informatie over mogelijke studiekeuzes? Of zit je met een persoonlijk probleem? Hieronder vind je een overzicht over bij wie je met al je vragen terecht kan.

Studiebegeleiding

In de tweede graad werk je stap voor stap aan een persoonlijke en efficiënte studiemethode. Volgende sleutelfiguren zullen je hierbij helpen.

Je vakleerkrachten proberen de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Ze geven je in het begin van het schooljaar nuttige, vakgebonden studietips. Als het niet wil vlotten bieden zij oplossingen aan tijdens remediëringsmomenten en/of oudercontacten.

Je klastitularis volgt je algemene studieresultaten op. Hij / zij komt meerdere uren per week in de klas en zal je dus goed leren kennen. Het is de geknipte persoon om je door te verwijzen als je echt vast zit.

Wil je extra ondersteuning bij je studie dan kan je terecht bij de studiebegeleiders: mevrouw Betty Cardinaels en mevrouw Nina Cloostermans.

Studiekeuzebegeleiding

In het vierde jaar sta je voor een nieuwe studiekeuze. Zowel jij als je ouders worden hierin sterk betrokken.

In de loop van het tweede trimester krijg je een brochure waarin je informatie vindt over alle mogelijke studierichtingen binnen en buiten de school. Je ouders krijgen op een info-avond dezelfde uitleg. Daarna maken zowel jij als je ouders een proefkeuze.

Deze proefkeuze wordt door de klassenraad besproken. Op basis hiervan wordt een advies gegeven dat jullie in de maand mei mondeling en schriftelijk wordt toegelicht.

Socio-emotionele begeleiding

Als je je niet goed voelt in de klas of op school, als je het thuis niet makkelijk hebt, als je een conflict niet kan oplossen… dan kan je bij heel wat mensen een luisterend oor vinden:

 • Je klastitularis: hij of zij kent je goed en wil voor jou graag een vertrouwensfiguur zijn.
 • Een leerkracht bij wie je je goed voelt.
 • De jaarverantwoordelijken: zuster Brigitte Fierlafijn en mevrouw Anja Coppens zijn verantwoordelijk voor de 3de-jaars. Mevrouw Marie-Paule Rosseels en mevrouw Lieve Bruggemans zijn verantwoordelijk voor de 4de-jaars. Het leerlingensecretariaat bevindt zich op het gelijkvloers in lokaal H0.18.
  Hun contactgegevens zijn:
  016 39 90 87 (of 88)
  secretariaat2@hhscholen.be
 • De interne leerlingbegeleiders: mevrouw Betty Cardinaels, zuster Brigitte Fierlafijn en mevrouw Hilde Goovaerts. Hun bureau bevindt zich in de traphal aan de groene poort tussen het gelijkvloers en de 1ste verdieping.
  Hun contactgegevens zijn:
  leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
 • De studiebegeleiders: mevrouw Betty Cardinaels en mevrouw Nina Cloostermans.
  Hun contactgegevens zijn:
  studiebegeleiding2@hhh.ksleuven.be
 • De directeur, mevrouw Els Janssens. Haar bureau bevindt zich op het gelijkvloers in lokaal H0.17. Haar contactgegevens zijn: 016 39 90 80
  els.janssens@hhscholen.be
brochure_clb.pdf 284.77 KB
Het CLB

VCLB Leuven
Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?
Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Wie?
In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor de leerlingen van de 2de graad is Patricia Zeelmaekers. Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor systematische contactmomenten, vaccinaties en vragen over gezondheid. Mieke Vanoppen is de CLB-arts voor onze school en Margot Thyssen is de paramedisch werker.

Hulp buiten school en CLB
Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via https://www.vclbleuven.be/hulp-buiten-het-clb

brochure_clb.pdf 284.77 KB