Leerlingenbegeleiding HHK

Leerlingenbegeleiding HHK

Heb je vragen over studiebegeleiding? Wil je meer informatie over mogelijke studiekeuzes? Of zit je met een persoonlijk probleem? Hieronder vind je een overzicht over bij wie je met al je vragen terecht kan.

Studiebegeleiding

Enkele sleutelfiguren die je kunnen helpen als het niet zo goed wil vlotten met studeren:

 • Je vakleerkrachten proberen de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Ze geven je nuttige studietips en bij minder goede toetsen bespreken ze met jou waar en waarom het fout liep.
  Als je ziek bent geweest of je hebt de aansluiting bij een bepaald leerstofonderdeel gemist, kan je vakleerkracht een inhaalles aanvragen.
  In de eerste graad worden er inhaallessen georganiseerd voor Frans, Latijn, Nederlands en wiskunde.
 • Je klastitularis helpt je op weg bij het “leren leren” (tijdens sociale activiteit 1ste jaar of in het titularisuur 2de jaar).
  Hij of zij bespreekt samen met jou en je ouders je resultaten en je studiehouding.
 • Als je problemen hebt met de organisatie van je studie, dan kan je terecht bij de studiebegeleider: mevr. S. Desteghe.
Studiekeuzebegeleiding
 • In het eerste en tweede jaar moet je telkens een nieuwe studiekeuze maken. Zowel jij als je ouders worden hierin sterk betrokken.
  In de loop van het tweede trimester krijg je een studiekeuzeles en een brochure waarin je informatie vindt over alle mogelijke studierichtingen binnen en buiten de school. Daarna maken zowel jij als je ouders een proefkeuze die besproken wordt binnen de klassenraad.
  Vervolgens formuleert je titularis een advies en bespreekt dit met jou en eventueel ook met je ouders tijdens de ouderavond.
 • In het vierde jaar sta je voor een nieuwe studiekeuze. Zowel jij als je ouders worden hierin sterk betrokken.
  In de loop van het tweede trimester krijg je een brochure waarin je informatie vindt over alle mogelijke studierichtingen binnen en buiten de school. Je ouders krijgen op een info-avond dezelfde uitleg. Daarna maken zowel jij als je ouders een proefkeuze.
  Deze proefkeuze wordt door de klassenraad besproken. Op basis hiervan wordt een advies gegeven dat jullie in de maand mei mondeling en schriftelijk wordt toegelicht.
 • In het zesde jaar sta je voor een nieuwe studiekeuze. Jijzelf gaat daarbij – in gesprek met anderen – actief op zoek naar meer kennis over jezelf en naar de wereld van de hogere studies en beroepen. Waar nodig kan je daarbij ook rekenen op steun van het CLB.
  In het eerste trimester verken je, samen met je titularis, tijdens studiekeuzelessen het studieaanbod, de beroepenmarkt en de arbeidswereld. Je wordt hierbij ook uitgenodigd om over jezelf na te denken: je capaciteiten, je studiehouding, je interesses, je waarden…
  In het tweede trimester is er de SID-in-beurs. We bezoeken deze beurs tijdens de lesuren. Zij vormt een belangrijke bron van informatie: je kan er kennismaken met alle hogescholen en universiteiten uit Vlaanderen. Daarna heb je een persoonlijk gesprek met je titularis. Deze legt jouw vragen en voorlopige keuze aan de klassenraad voor. Vervolgens krijg je hierover individuele feedback. Tijdens een ouderavond krijgen ook je ouders de kans om daarover met de titularis, de vakleerkrachten en het CLB te spreken.
  Maar de uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij jou.
Socio-emotionele begeleiding

Als je je niet goed voelt in de klas of op school, als je gepest wordt, als je het thuis niet makkelijk hebt, als je een conflict niet kan oplossen, als je een probleem hebt waar je alleen niet uit komt dan kan je bij heel wat mensen een luisterend oor vinden:

 • Je klastitularis: hij of zij kent je goed en wil voor jou graag een vertrouwensfiguur zijn.
 • Een leerkracht bij wie je je goed voelt
 • De interne leerbegeleidster, mevrouw W. Decoster. Haar bureau bevindt zich op de tweede verdieping (KB2.01). Haar telefoonnummer is 016 46 84 04 en e-mailadres leerlingenbegeleidinghhk@hhscholen.be
 • De interne leerbegeleidster, mevrouw R. Sprangers. Haar bureau bevindt zich op de eerste verdieping (KA1.04). Haar telefoonnummer is 016 46 84 07 en e-mailadres leerlingenbegeleidinghhk@hhscholen.be
 • De secretariaatsmedewerkers, mevrouw C. Dubuquoit en mevrouw L. Vanden Eynde ondersteunen de leerlingbegeleiding vanuit het zorglokaal, maar ook de anderen willen je graag helpen met je vragen en problemen
 • De directeur, de heer T. Craane. Zijn bureau bevindt zich op de gelijkvloerseverdieping (KB0.15). Zijn e-mailadres is thijs.craane@hhscholen.be
Het CLB

VCLB Leuven
Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven , K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?
Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.
Meer informatie vind je op deze pagina en in de brochure van het CLB (zie onderaan).

Wie?
In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Voor het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo is dit Hilde Vanautgaerden (ASO, BSO en TSO) en Greet Van de Water (OKAN).
Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Ann Vanderroost is de CLB-arts voor onze school en Caroline Bulteel is de paramedisch werker.
De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

Hulp buiten school en CLB
Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek , chat of telefoon.

brochure_clb.pdf 284.77 KB