Leerlingenbegeleiding eerste graad

Leerlingenbegeleiding eerste graad

Heb je vragen over studiebegeleiding? Wil je meer informatie over mogelijke studiekeuzes? Of zit je met een persoonlijk probleem? Hieronder vind je een overzicht over bij wie je met al je vragen terecht kan.

Studiebegeleiding

Enkele sleutelfiguren die je kunnen helpen als het niet zo goed wil vlotten met studeren:

 • Je vakleerkrachten proberen de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Ze geven je nuttige studietips en bij minder goede toetsen bespreken ze met jou waar en waarom het fout liep. Als je ziek bent geweest of je hebt de aansluiting bij een bepaald leerstofonderdeel gemist, kan je terecht bij SOS wiskunde, SOS Frans, SOS Nederlands of SOS Latijn tijdens de middagpauze.
 • Je klastitularis helpt je op weg bij het “leren leren” (tijdens het titularisuur). Hij of zij bespreekt samen met jou en je ouders je resultaten en je studiehouding.
 • Als je problemen hebt met de organisatie van je studie, word je op woensdagnamiddag bij Mevr. Els Luyckx uitgenodigd voor een individuele begeleiding. Zo kan je een efficiëntere studiemethode ontwikkelen. Je kunt de leerbegeleider bereiken via els.luyckx@hhscholen.be.
 • De jaarverantwoordelijken: Mevrouw Annemie Caris en mevrouw Sara Goedertier zijn verantwoordelijke voor de eerstejaars. Mevrouw Kris Leener is verantwoordelijk voor de tweedejaars.
Studiekeuzebegeleiding

In het eerste en tweede jaar moet je telkens een nieuwe studiekeuze maken. Zowel jij als je ouders worden hierin sterk betrokken.

In de loop van het tweede trimester krijg je een studiekeuzeles en een brochure waarin je informatie vindt over alle mogelijke studierichtingen binnen en buiten de school. Daarna maken zowel jij als je ouders een proefkeuze die besproken wordt binnen de klassenraad.

Vervolgens formuleert je titularis een advies en bespreekt dit met jou en eventueel ook met je ouders tijdens de ouderavond.

Socio-emotionele begeleiding

Als je je niet goed voelt in de klas of op school, als je gepest wordt, als je het thuis niet makkelijk hebt, als je een conflict niet kan oplossen, als je een probleem hebt waar je alleen niet uit komt dan kan je bij heel wat mensen een luisterend oor vinden:

 • Je klastitularis: hij of zij kent je goed en wil voor jou graag een vertrouwensfiguur zijn.
 • Een leerkracht bij wie je je goed voelt
 • De interne leerlingbegeleidster, mevrouw R. Ruebens. Haar bureau bevindt zich op de eerste verdieping (G1.21). Haar telefoonnummer is 016399062 en e-mailadres ruth.ruebens@hhscholen.be
 • De interne leerbegeleider, Mevr. Els Luyckx. Haar e-mailadres is els.luyckx@hhscholen.be
 • De secretariaatsmedewerkers: Mevrouw Dominique en mevrouw Kristina ondersteunen de leerlingbegeleiding vanuit het secretariaat, maar ook de anderen willen je graag helpen met je vragen en problemen
 • De adjunct-directrice, Mevr. L. Smeulders. Haar bureau bevindt zich op de tweede verdieping (G2.01). Haar telefoonnummer is 016399077 en e-mailadres lieve.smeulders@hhscholen.be
 • De directrice, Mevr. K. Goyens. Haar bureau bevindt zich op de tweede verdieping (G2.18). Haar telefoonnummer is 016399065 en e-mailadres kristin.goyens@hhscholen.be

Ben je op zoek naar een goed boek, een artikel omtrent je gevoelens, je zorgen of vragen rond verliefdheid, gepest worden, verdriet, eenzaamheid, … In onze schoolbibliotheek hebben we hierover een ruim aanbod. Vraag gerust hulp aan de bibliothecaressen.

Zij willen je zeker helpen.

Het CLB

VCLB Leuven
Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven , K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?
Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Wie?
In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor de leerlingen van de 1ste graad zijn Tine Wetsels (1A ) , Frances Perquy (2A) en Xanthe Sanen (1A, 1B, 2A, 2B) Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor vaccinaties en vragen over gezondheid. Mieke Vanoppen is de CLB-arts voor onze school en Margot Thyssen is de paramedisch werker.

Hulp buiten school en CLB
Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via https://www.vclbleuven.be/hulp-buiten-het-clb