Leerlingenbegeleiding derde graad

Leerlingenbegeleiding derde graad

Heb je vragen over studiebegeleiding? Wil je meer informatie over mogelijke studiekeuzes? Of zit je met een persoonlijk probleem? Hieronder vind je een overzicht over bij wie je met al je vragen terecht kan.

Studiebegeleiding

In de vorige jaren heb je heel wat nuttige tips gekregen om efficiënt te studeren. In de derde graad zullen je klastitularis en vakleerkrachten je aansporen en begeleiden om zelfstandig en kritisch de leerstof te leren verwerken.

Blijf je met vragen zitten rond je studiemethode, dan kan je ook beroep doen op de leerlingbegeleiders of de CLB-medewerker.

Studiekeuzebegeleiding

In het zesde jaar sta je voor een nieuwe studiekeuze. Jijzelf gaat daarbij – in gesprek met anderen – actief op zoek naar meer kennis over jezelf en naar de wereld van de hogere studies en beroepen. Waar nodig kan je daarbij ook rekenen op steun van het CLB.

In het eerste trimester verken je, samen met je titularis, tijdens studiekeuzelessen het studieaanbod, de beroepenmarkt en de arbeidswereld. Je wordt hierbij ook uitgenodigd om over jezelf na te denken: je capaciteiten, je studiehouding, je interesses, je waarden…

In het tweede trimester is er de SID-in-beurs. We bezoeken deze beurs tijdens de lesuren. Zij vormt een belangrijke bron van informatie: je kan er kennismaken met alle hogescholen en universiteiten uit Vlaanderen. Daarna heb je een persoonlijk gesprek met je titularis. Deze legt jouw vragen en voorlopige keuze aan de klassenraad voor. Vervolgens krijg je hierover individuele feedback. Tijdens een ouderavond krijgen ook je ouders de kans om daarover met de titularis, de vakleerkrachten en het CLB te spreken.

Maar de uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij jou.

Socio-emotionele begeleiding

Als je je niet goed voelt in de klas of op school, als je het thuis niet makkelijk hebt, als je een conflict niet kan oplossen… dan kan je bij heel wat mensen een luisterend oor vinden:

 • Je klastitularis: hij of zij kent je goed en wil voor jou graag een vertrouwensfiguur zijn.
 • Een leerkracht bij wie je je goed voelt.
 • De jaarverantwoordelijken: mevrouw Krim Boeykens en mevrouw Katrien Verhofstadt zijn verantwoordelijk voor de 6de en 7de-jaars. Hun bureau bevindt zich op het gelijkvloers in lokaal K0.01.
  Hun contactgegevens zijn:
  016 39 91 48
  secretariaat3@hhscholen.be
 • De jaarverantwoordelijken: de heer Willem Keuppens en de heer Bert Willekens zijn verantwoordelijk voor de 5de-jaars. Hun bureau bevindt zich op het gelijkvloers in lokaal K0.01. Hun contactgegevens zijn:
  016 39 91 45
  secretariaat3@hhscholen.be
 • De interne leerlingbegeleiders, mevrouw Bernadette Vanderwegen en mevrouw Krista De Mey. Hun bureau bevindt zich in de traphal aan de groene poort tussen de 1ste en 2de verdieping (K2.21bis). Hun contactgegevens zijn:
  016 39 91 51
  leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be
 • De directrice, mevrouw Anneloes Vissenaekens. Haar bureau bevindt zich op de eerste verdieping in lokaal K1.11. Haar contactgegevens zijn:
  016 39 91 42
  a.vissenaekens@hhscholen.be
Het CLB

VCLB Leuven
Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven , K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?
Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Wie?
In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Voor de leerlingen van de 3de graad is dit Frances Perquy. Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de systematische contactmomenten, vaccinaties en vragen over gezondheid. Mieke Vanoppen is de CLB-arts voor onze school en Margot Thyssen is de paramedisch werker.

Hulp buiten school en CLB
Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via https://www.vclbleuven.be/hulp-buiten-het-clb