FAQ

 • Laptopproject

  • Waar vind ik de brochure over het laptopproject?

   De brochure vind je hier!

  • Waarom hetzelfde toestel voor iedereen?

   De school zal een beperkt aanbod aanbieden omdat dit verschillende voordelen heeft:

   - Bij defect kan de leerling hetzelfde type toestel ter vervanging krijgen.
   - Een robuuster toestel (businessmodel) zal zorgen dat het toestel geschikt is om te transporteren
   - Leerkrachten en leerlingen kennen elkaars toestel.
   - De service is uniform, zowel op software als hardware vlak.
   - Identieke installatie ( = snelle herinstallatie ).
   - Geen opbod van toestellen die van thuis worden meegebracht.
   - Defecten en ondersteuning kunnen volledig gestandaardiseerd opgenomen worden.

  • Voor welk type toestel kiezen we?

   We kiezen voor een laptop omdat deze gerichter is op het ‘produceren’ van materiaal (teksten schrijven, oefeningen maken, programmeren,…)

   Op de laptop zal het besturingssysteem Windows draaien. Windows zorgt ervoor dat we over voldoende compatibele softwaremogelijkheden beschikken. Het is een businesstoestel en is van betere kwaliteit dan de gemiddelde markttoestellen. Het is robuuster gemaakt om dikwijls te transporteren en meer open en dicht te klappen. Bij het vallen zal dit toestel minder snel schade oplopen. Hiermee willen we schadegevallen proberen te beperken, dus ook de kostprijs voor de ouders.

   Het toestel zal geleverd worden in een hoogwaardige hoes. Deze hoes zit mee in de (huur)prijs.

  • Over welke configuratie beschikt het toestel?

   HP Probook 445 - Ryzen 3 - 8 GB - 256 GB – FHD

   Deze toestellen worden uitgerust met Windows 10, verschillende browsers, Windows Defender en de nodige schoolsoftware wordt ter beschikking gesteld. Het scherm is 14”. Een webcam en microfoon is geïntegreerd.

  • Wat verstaan we onder NBDOS?

   Next-businessday-on-site houdt in dat de toestellen steeds de werkdag volgend op het melden van het probleem hersteld worden.

   VERZEKERING (DEFECTEN)

   Defecten buiten garantie worden voor een maximaal forfaitair bedrag van 39 euro hersteld. Defecten onder garantie zullen binnen 1 à 2 werkdagen uitgevoerd worden. Alle herstellingen worden op school uitgevoerd. Tijdens vakantieperiodes, als de school gesloten is, wordt de herstelling aan huis gedaan. Indien nodig worden er vervangtoestellen voorzien door de leverancier.

   DIEFSTAL OF VERLIES

   Voor diefstal met braak of onder bedreiging (uitgezonderd diefstal op school) zal een PV noodzakelijk zijn. Het toestel zal vervangen worden door een gelijkaardig toestel maar er is een franchise gelding van 39 euro. Er zal geen aanpassing van de referentieperiode gebeuren.

   LEVERING

   Ieder toestel wordt geleverd met beschermhoes. De labeling van het toestel en de hoes gebeurt volgens de afspraken met de school. Het toestel wordt opgenomen in een Management 4 Schools (M4S) systeem. Hierdoor kan er een opvolging van het toestel gegarandeerd worden door de firma en de school.

  • Wat is de kostprijs van een laptop?

   De school biedt één model aan. Het toestel kan aangekocht of gehuurd worden rechtstreeks via de leverancier. De school zorgt voor de praktische kant. De aankoop kan via de webshop van de leverancier. De levering en ingebruikname wordt voorzien in de school.

   Toestellen die niet aangekocht zijn via de school kunnen niet ingeschakeld worden in het project. Dit schooljaar hebben we reeds een vrijblijvend aanbod voorzien. Deze toestellen kunnen wel ingezet kunnen worden in het laptopproject mits ze opgenomen worden in het NBDOS systeem.

   Richtprijs voor twee betalingsmogelijkheden:

   HUUR (onder voorbehoud
   - Huurtoestel 34 maanden €19,77/maand
   - Huurtoestel 46 maanden €16/maand

   AANKOOP (onder voorbehoud)
   - Aankoop 3 jaar garantie €599
   - Aankoop 4 jaar garantie €654

   Indien jullie problemen ondervinden met het betalen van de laptop, kunnen jullie contact opnemen met de verantwoordelijke van de leerlingenfacturatie.

  • Zijn leerlingen verplicht om een laptop aan te kopen?

   Wanneer je kiest voor onze school wordt dit beschouwd als een basisvoorwaarde. De lessen zullen hierop afgestemd worden. We willen zoals eerder vermeld voor iedere leerling een krachtige (digitale) leeromgeving bieden.

   Ook leerkrachten zijn de werking van de laptop reeds gewoon en beschikken allemaal over een eigen laptop die zij in de school moeten gebruiken.

  • Wat als een leerling al over een toestel beschikt?

   Dit is uiteraard vervelend. De grote troef van dit laptopproject voor ouders is de grote dienstverlening. Enkel de toestellen die via het vrij aanbod van dit schooljaar aangekocht werden, kunnen mee opgenomen worden in het laptopproject.

  • Wat als de leerling de school verlaat?

   In geval van huur zijn er verschillende mogelijkheden:

   - De laptop aankopen voor resterende huurprijs (laptop wordt eigendom van ouders/leerling)

   - Als je niet wenst aan te kopen kan het contract via een verbrekingsvergoeding worden stopgezet of je kan een overnemer zoeken binnen de school. Bij een contractuele verbreking wordt er een administratieve kost van € 35 aangerekend en een vergoeding van € 125 - € 100 - € 75 of € 50, afhankelijk van lopende huurperiode.

  • Wat als de leerling later start in de school?

   - Nieuw toestel: aankoop/huur van een nieuw toestel
   - Toestel van een schoolverlater overnemen

   Op het einde van de overeenkomst blijft het toestel uitgerust met de Windows versie.

  • Wat als een gezin meerdere kinderen op school heeft?

   De werkgroep zal deze vraag nog extra onderzoeken en uitwerken.

   Het is nodig dat ieder kind over een eigen laptop beschikt. We willen de leerlingen dezelfde kansen bieden en zorgen voor hun eigen (digitale) leeromgeving.

  • Is er ondersteuning voorzien voor de leerlingen bij de start?

   Tijdens het huidige schooljaar zullen we verder testen en evalueren zodat we klaar staan voor een goede start van het laptopproject.

   De aankoop van de laptop kan door de ouders online gebeuren. De uitlevering van de toestellen gebeurt in de eerste week van het schooljaar. We zullen de leerlingen begeleiden bij deze start o.a. Met het configureren van hun account op hun laptop.

  • Waar kan het toestel bewaard worden tijdens de lesdag?

   In de eerste graad is er reeds voor iedere leerling een locker ter beschikking. Wanneer de laptop niet gebruikt wordt in de klas (bv tijdens LO lessen), kan de laptop daar veilig worden opgeborgen.

   De laptop moet iedere dag mee naar huis, deze mag niet ‘overnachten’ in de school. De leerling brengt dagelijks zijn laptop volledig opgeladen mee naar school in de beschermhoes.

  • Mag ik software installeren op de laptop?

   De leerling is beheerder van de laptop en heeft ook beheerdersrechten. Het is dus mogelijk om zelf programma’s te installeren.

  • Hoe moeten de leerlingen bestanden opslaan?

   Bestanden moeten altijd opgeslagen worden in de Cloud. De leerling heeft zijn persoonlijke schoolaccount waaraan een OneDrive gekoppeld is om bestanden op te slaan. Opgeslagen bestanden op de computer zelf kunnen in geval van problemen met de computer niet gerecupereerd worden.

  • Hoe transporteert de leerling het toestel?

   Er wordt bij de laptop een beschermhoes geleverd. Het is noodzakelijk de laptop steeds in deze hoes te transporteren. Deze hoes is spatwaterdicht en zorgt voor stevigheid tijdens het transporteren.

   We zijn ons bewust van de zware boekentas. Door een 13” laptop te kiezen proberen we het gewicht te beperken. Inclusief beschermhoes weegt de laptop 1,5 kg. De laptop past samen met de beschermhoes in een gemiddelde boekentas.

  • Zullen er extra stopcontacten voorzien worden in de school?

   De batterij van de laptop kan een hele schooldag meegaan. De laptop zal immers geen 8u op een schooldag gebruikt worden.

   We verwachten van de leerlingen dat de laptop ’s avonds thuis wordt opgeladen en deze bij de start van de volgende lesdag een volle batterij heeft.

   Er zullen in de school enkele oplaadpunten voorzien worden in geval van nood.

  • Waar en wanneer zal de laptop op school gebruikt mogen worden?

   De werkgroep zal deze vraag nog extra onderzoeken en uitwerken (studie, pauze, …). De laptop kan tijdens de lessen gebruikt worden. De leerkracht bepaalt autonoom tijdens zijn/haar les wanneer en voor hoelang de laptop gebruikt kan worden.

  • Worden de handboeken vervangen door de laptop?

   De leerling zal nog steeds over handboeken beschikken. We kiezen voor de laptop ter aanvulling als leermiddel.

   We bekijken wel welke boeken vervangen kunnen worden door digitale alternatieven.

  • Hoe bestellen?

   We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte over de verdere procedure.

 • Inschrijvingen

  • Hoe kan ik inschrijven in de school?

   Het nieuwe decreet van het ministerie van onderwijs in verband met gelijke onderwijskansen, verplicht de scholengemeenschap KSLeuven tot een aangepaste aanmeldingsprocedure en inschrijvingsprocedure. Informatie over deze gestandaardiseerde procedure kan je terugvinden via deze link.

  • Wanneer is er een opendeurdag in de school?

   De datum van de volgende opendeurdag zal hier binnenkort verschijnen.

 • Schooltijd

  • Welke zijn de schooluren?

   Van dinsdag tot vrijdag begint een lesdag om 8.25 uur en eindigt om 15.35 uur (woensdag om 12 uur). Er is een middagpauze van 12 uur tot 12.50 uur.
   Wie dichtbij de school woont, mag 's middags thuis gaan eten. De anderen kunnen boterhammen, broodjes of een warme maaltijd eten op school.

   Op maandag heeft elke graad heeft een lange dag. De lessen van de namiddag starten dan pas om 13.20 uur. Tijdens de extra lange middagpauze worden er tal van activiteiten en allerhande inhaallessen georganiseerd. Het laatste lesuur eindigt dan om 16.05 uur.

  • Wanneer vallen de schoolvakanties en wat zijn de vrije dagen van dit schooljaar?

   Klik hier voor een overzicht van alle vrije dagen en vakanties voor het schooljaar 2020-2021.

  • Waar bevindt zich ... ?

   Klik hier om een plattegrond van de school te bekijken.

 • Afwezigheden

  • Mijn kind is afwezig wegens ziekte. Wat moet ik doen?

   Als je kind afwezig is wegens ziekte, moet hij/zij daar een bewijs van voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen gebruik je de voorgedrukte strookjes achteraan in de agenda. Je kind kan een afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

   De verklaring van de ouders moet ingeleverd worden op de eerste dag dat je kind terug op school is.

  • Wanneer heeft mijn kind een medisch attest nodig bij afwezigheid?

   Een medisch attest is nodig:

   *voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je kind vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten.

   *wanneer je kind voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen dient te wettigen.

   *als je kind afwezig is wegens ziekte tijdens de examens.

   *als je kind afwezig is tijdens buitenschoolse activiteiten zoals leeruitstappen, sportdagen, vormingsdagen,….

   Het medisch attest moet je kind inleveren de eerste dag dat hij/zij terug op school is. Als je kind langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek is, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, dus vóór terugkomst. Indien het afwezigheidsattest ons pas bereikt na de tiende dag, kunnen we deze afwezigheid enkel nog registreren als problematisch.

   Als je kind omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig is op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data.

 • Jobs

  • Hoe kan ik solliciteren?

   Kandidaat-personeelsleden worden verzocht om te solliciteren met behulp van het formulier op deze webpagina.

 • Aanbod

  • Welke studierichtingen biedt de school aan?

   Alle studierichtingen zijn terug te vinden onderaan op de startpagina van deze website. Door een studierichting aan te klikken krijg je meer informatie over de studierichting en de bijbehorende lessentabellen.

  • Is er een aanbod voor topsporters?

   Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie.