Internationale stages

Internationale stages

Internationale stages

Het Heilig Hartinstituut heeft reeds geruime tijd ervaring met buitenlandse mobiliteiten voor leerlingen en leerkrachten. Momenteel lopen verschillende internationale projecten met de financiële steun van de Europese Unie.

Vorig schooljaar diende ook de vestiging van het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo (HHK) een aanvraag in voor een zogenaamd KA1-project. Het project met de naam “Implementation and Evaluation of Soft Skills (IESS)” werd goedgekeurd.

IESS loopt over schooljaar 2018-2019 en 2019-2020. HHK heeft partnerscholen in Denemarken en Nederland. De bedoeling van het project is om in een eerste fase leerkrachten op prospectie te sturen zodat in het tweede schooljaar een selectie van leerlingen van de derde graad Haarzorg, Schoonheidsverzorging en Retail en logistiek stage kan lopen in Nederland of in Denemarken.

Wij maken ons sterk dat een buitenlandse stage een toegevoegde waarde is voor onze leerlingen. Niet alleen ervaren zij dan aan den lijve hoe het eraan toe gaat op de werkvloer in het buitenland maar ze leren ook zelfredzaam zijn in een omgeving waarmee ze niet zijn vertrouwd. Door de toenemende globalisering vinden we het als Heilig Hartinstituut onze opdracht onze leerlingen de mogelijkheid te geven internationale competenties te verwerven. We denken daarbij concreet aan sociaal-culturele en interculturele competenties. Daarnaast is de verwerving en beheersing van vreemde talen een extra uitdaging voor leerlingen die naar Denemarken trekken. Dergelijke internationale ervaringen vormen een extra troef op de arbeidsmarkt.