Vrije beeldende kunst

Vrije beeldende kunst

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je wil je interesse voor het artistieke maximaal ontplooien.
  • Je wil uitgedaagd worden om je creativiteit zelfstandig te ontwikkelen.
  • Je beschikt over het nodige talent om artistiek vorm te geven aan je persoonlijke kijk op mens en wereld.
  • Je hebt belangstelling voor nieuwe technieken en eigentijdse concepten.
  • Je vindt praktijkervaring belangrijk maar je laat je graag inspireren door de lessen kunstgeschiedenis, door cultuurreizen en tentoonstellingsbezoeken.
  • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor de algemeen vormende vakken.
  • Tijdens een intakegesprek met een vakleerkracht toon je je interesse en aanleg aan de hand van een portfolio.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Kunstgeschiedenis 2 2
Kunstinitiatie 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Vrije beeldende vorming
* Kleurstudie
* Mixed media
* Vormstudie
* Vrije grafiek

3
1
3
3

3
1
3
3
Waarnemingstekenen 5 5
Wiskunde 2 2
AANTAL LESUREN 34 34
En nadien?

Als je beeldende kunst hebt gevolgd, kies je best voor een studierichting die een beroep doet op je specifieke vooropleiding. Je slaagkansen zijn sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten.

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Vrije beeldende kunst klik je hier.