Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je houdt van sport en je beschikt over volgende motorische basisvaardigheden : snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen.
  • Je hebt een grote belangstelling voor wetenschappen.
  • Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • In de tweede graad volgde je een studierichting binnen aso. Indien je kiest voor de optie met 6 uur wiskunde, volgde je in de tweede graad een studierichting met 5 uur wiskunde of Grieks-Latijn.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Sport 4 4
Wiskunde 4 4
Keuze uit:
a
Da Vinci
Esthetica
Uitbreiding wetenschappen
Seminaries
b
Wiskunde


1
1
0
0

2


0
0
1
1

2
AANTAL LESUREN 32 32

Binnen sportwetenschappen kan gekozen worden voor het basispakket met 4 uur wiskunde of een optie met 6 uur wiskunde. Leerlingen die kiezen voor 6 uur wiskunde volgen het leerstofpakket van de andere richtingen met 6 uur wiskunde. Het tempo en de moeilijkheidsgraad in de lessen wiskunde liggen beduidend hoger.

En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten). Als je het pakket met 6u wiskunde volgt, word je wel voorbereid op hogere studies met meer

wiskunde.

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na wetenschappen –sport klik je hier.