Beeldende en architecturale kunsten

Beeldende en architecturale kunsten

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?

Heb je interesse voor kunst en ben je creatief ingesteld? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Hou je van tekenen, schilderen, boetseren, enz.? Dan is deze richting beslist iets voor jou. Je zal je creatief kunnen uitleven in de beeldcultuur. Met een ruim pakket algemene vorming (9 uur moderne talen en 3 uur wiskunde) verlies je de algemene vakken niet uit het oog. Je komt bij voorkeur uit Artistieke vorming, Handel, Sociale en technische vorming of Moderne wetenschappen. Enige aanleg en interesse zijn een vereiste.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Architecturale vorming 3 3
Beeldende vorming 6 7
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 1 0
Kunstgeschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Waarneming 3 3
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 34 34
En nadien?

In onze school kan je in de derde graad naar de studierichting Vrije beeldende kunst. In andere scholen kan je bijvoorbeeld naar Architecturale vorming, Beeldende vorming en Architecturale en binnenhuiskunst. Je kan na het middelbaar uiteraard ook verder studeren als je dat wenst.