Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?

Je hebt een uitgesproken aanleg en interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde. Je wil een diepgaande algemene theoretische vorming, maar ook een flinke dosis sport. Sportwetenschappen combineert beide. In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar Moderne wetenschappen en Grieks-Latijn of Latijn als je voor de basisvakken gemiddeld 65% behaalde en voor wiskunde ongeveer 70%.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 0 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Sport 3 3
Wiskunde 5 5
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

De opleiding in Sportwetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de gelijknamige studierichting in de derde graad.

Je kan ook naar Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen.

Er zijn uiteraard ook andere uitwegen.